برکات خدمت

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوى ما آید نداها را صَدا سنت الهى بر این است که دنیا دارِ کار، و آخرت، وقت حساب و ثواب و جزا باشد و لى از آن جا که هر کار خوب تأثیرات مثبت و هر گناهى، پلیدى مى آورد، آثار بخشى از نتایج کارها در همین دنیا، پیدا و دامنگیر انسان مى شود.

به ویژه در ارتباط با والدین، صله رحم و مظلومان بى پناه. عبدالله فرزند امام کاظم علیه السلام گوید: از پدرم پرسیدم: هر گاه بنده اى تصمیم بگیرد گناهى یا ثوابى انجام دهد، آیا آن فرشته که مسؤول ثبت اعمال انسان هستند با خبر مى شوند؟ حضرت فرمود: آیا بوى چاه فاضلاب و بوى عطر یکسان است؟ عرض کردم: خیر.

فرمود: به راستى همان لحظه که بنده اى اراده مى کند کار نیکى انجام دهد، نفسش خوشبو مى شود، پس فرشته اى که در طرف راست او مأمور نوشتن خوبى هاست به دوستش که در طرف چپ مأمور ثبت گناهان است مى گوید: شما در پى استراحت برو که کارى ندارى و پس از انجام کار، آن را در نامه عمل ثبت مى کند. و آن گاه که بنده اى به گناهى تصمیم مى گیرد، نَفَسش با بوى بد بیرون مى شود و فرشته سمت چپى به آن که طرف راست است مى گوید: شما از کارت دست بکش، که او تصمیم بر گناه دارد و پس از انجام، آن را ثبت مى کند.»(117) از امام على علیه السلام روایت است: الف) هر چه مى توانى به همنشین خویش نیکى کن؛ زیرا واقعاً رشد آن را مى بینى، هر وقت بخواهى.(118) ب) دو تاجر که - دادوستد مى کنند - وقتى راست بگویند و نیکى کنند به کارشان برکت داده شود و هنگامى که خیانت کنند و دروغ گویند، بى برکت مى شود... .

(119) ج) گاه ملتى فاسق و فاجرند ولى به همدیگر کمک مى کنند.

بر اثر آن اموالشان زیاد مى شود و نیکى مى کنند در نتیجه، عمرشان زیاد مى شود.(120) بوى بهشت یکى از خدمت گزاران امام صادق علیه السلام به نام سالمه مى گوید: حضرت وقت احتضار (از شدت اثر سمى که به او داده بودند) بى هوش بود، هنگامى که به هوش آمد، فرمود: به حسن افطس هفتاد دینار بدهید و به فلانى این مقدار و به دیگرى فلان مقدار. عرض کردم: به کسى این همه پول مى دهید که شمشیر کشید و قصد کشتن شما را داشت؟ در پاسخ فرمود: آیا مایل نیستى من از کسانى باشم که خداوند درباره آنها مى فرماید: «وَالذینَ یَصلِونَ ما أمَرَ اللهُ بِهِ أنْ یوصَلَ و یَخشَونَ ربَّهم و یَخافونَ سوءَ الحِساب»؛(121) آنان که پیوندهایى که خداوند به آن امر کرده است برقرار مى کنند و از پروردگارشان مى ترسند و از بدى حساب (روز قیامت) بیم دارند.

آرى! اى سالمه! خداوند بهشت را آفرید و بویش را خوب و مطبوع قرار داد و بوى دل انگیز بهشت از مسافت دو هزار سال به مشام مى رسد و همین بوى خوش به مشام دو دسته نمى رسد: عاق پدر و مادر و قاطع ارحام.(122) دعاى فرشته راوى مى گوید: وقتى که اعمال عرفات را تمام کردم به ابراهیم پسر شعیب برخوردم و سلام کردم.

ابراهیم یکى از چشمهایش را از دست داده بود.

چشم سالمش نیز سخت سرخ بود.

مثل اینکه لخته خون است.

گفتم: یک چشمت از بین رفته، به خدا من بر چشم دیگرت مى ترسم! اگر کمى از گریه خوددارى کنى بهتر است.

گفت: به خدا سوگند! امروز حتى یک دعا درباره خود نکردم. گفتم: پس درباره چه کسى دعا کردى؟ گفت: درباره برادران دینى؛ زیرا از امام صادق علیه السلام شنیدم که مى فرمود: هر کس پشت سر برادرش دعا کند، خداوند فرشته اى را مأمور مى کند که به او بگوید دو برابر آنچه براى خود خواستى بر تو باد! بدین جهت خواستم براى برادران دینى خود دعا کنم تا فرشته براى من دعا کند.

چون نمى دانم دعا درباره خودم قبول مى شود یا نه؟ اما یقین دارم دعاى مَلَک براى من مستجاب خواهد شد.(123)

 

/ 0 نظر / 8 بازدید