شعر خدمت به خلق

شعر خدمت به خلق

همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن

همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه ، سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیّک ، به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد ، همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی ، همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش، طلب نیاز کردن

بخدا که هیچ کس،  را ثمر آنقدر نباشد

که به روی نا امیدی ، در بسته باز کردن

{شیخ بهایی}

 

/ 3 نظر / 46 بازدید
مهتاب واشقانی فراهانی

خوندما.ولی پرسش مهربه معنای واقعی ینی چی؟من فقط خوندم.جالب بود!

مهتاب واشقانی فراهانی

خوندما.ولی پرسش مهربه معنای واقعی ینی چی؟من فقط خوندم.جالب بود!

مهتاب واشقانی فراهانی

خوندما.ولی پرسش مهربه معنای واقعی ینی چی؟من فقط خوندم.جالب بود!