حضرت امام راحل(ره) و خدمتگزاری

حضرت امام راحل(ره) و خدمتگزاری

 " با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم...  

و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شدکه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند. " 1

حضرت امام خمینی (ره) در دوران حیات ارزشمند خود ، طلایه دار عزت و بزرگواری ایران سرفراز  بود ، وی سخنانی متأثر از کلام وحی، رسالت انبیاء و هدایت اوصیا داشت ، به گفتار خود عمل می کرد  و مروج آئین پاک رسول خدا   محمد مصطفی (ص) بود .

 نفوذ عرفانی و معنوی این راد مرد صحنه های علم و تقوی همة جهانیان را به حیرت انداخت و مردم شریف  ایران را به عزت و افتخار گرانقدری رساند .

او که الگوی جاودانِ حکومت بر قلب ها قلمداد می شد ، راز  و رمز این توفیق و موفقیت حکومت ها را در خدمتگزاری و جذب قلوب مردم می داند و در سراسر حیات ارزشمندشان به خدمتگزاری این ملت شریف افتخار می کند و از دیگران      می خواهد که نصیحت پدرانة اورا بپذیرند و از خدمت و خدمت رسانی به مردم دریغ ننمایند .

 " با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم...  

و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شدکه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند. " 1

حضرت امام خمینی (ره) در دوران حیات ارزشمند خود ، طلایه دار عزت و بزرگواری ایران سرفراز  بود ، وی سخنانی متأثر از کلام وحی، رسالت انبیاء و هدایت اوصیا داشت ، به گفتار خود عمل می کرد  و مروج آئین پاک رسول خدا   محمد مصطفی (ص) بود .

 نفوذ عرفانی و معنوی این راد مرد صحنه های علم و تقوی همة جهانیان را به حیرت انداخت و مردم شریف  ایران را به عزت و افتخار گرانقدری رساند .

او که الگوی جاودانِ حکومت بر قلب ها قلمداد می شد ، راز  و رمز این توفیق و موفقیت حکومت ها را در خدمتگزاری و جذب قلوب مردم می داند و در سراسر حیات ارزشمندشان به خدمتگزاری این ملت شریف افتخار می کند و از دیگران      می خواهد که نصیحت پدرانة اورا بپذیرند و از خدمت و خدمت رسانی به مردم دریغ ننمایند .

امام بزرگوارمان در بسیاری از موقعیت ها به مسئولین تذکر می دهند که کارهای خود را خوب انجام دهند و در خدمت مردم باشند و به مردم حالی کنند که حکومت اسلامی ، حکومتِ خدمت است حتی تا آنجا که اهمیت خدمتگزاری را درسیرة پاک رسول الـ.. (ص) متذکر می شوند :

 " پیغمبر اکرم (ص) خدمتگزار مردم بود ، با آنکه مقامش آن بود  ولی خدمتگزار بود ، خدمت می کرد  ."2

 همچنین امام راحل فتح قلوب را بالاتر از فتح کشورها معرفی می نماید ، سخنان حکمت آمیز این مراد و مرشد بزرگ قرن در این باب چنین است :

 " اگر بخواهید مملکت تان مال خودتان باشد و مال خود این ملت باشد ، باید این ملت را به همان گرمی که هست  نگه داریم ... ارزش این ها زیاد است ، اما باید حفظ کنیم این ارزش ها را ، پیروزی مملکت ما برای همین          ارزش ها ست ، این پیروزی قلوب بالاتر از پیروزی کشور است ...  دائماً در نظرتان باشد که ما یک بندة خدائی هستیم ، که این مردم ما را به این محل رساندند و ما برای آنها باید خدمت بکنیم ." 3

جایگاه  خدمت و خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی

از زبان امام راحل (ره)

با نگاهی گذرا به سیرة انبیاء وامامان و خلف صالح آنان حضرت امام خمینی (ره) و دقت در رفتار این اسوه های حسنه ، به راحتی جایگاه رفیع خدمت و خدمتگزاری روشن خواهد شد.

پیامبر عظیم الشأن که رحمت و محبت نبوی، بنیاد و اساس رسالت او بود ، توجهی خاص برای خدمت به مردم داشت و خداوند بزرگ در معرفی چنین پیامبری پس از آنکه وی را " عزیزٌ علیه ما عنتم" معرفی می کند واژه "حریصٌ علیکم "  4    را نیز می آورد.

در کلام آسمانی فوق شدت علاقة پیامبر به هر گونه خیر، سعادت، پیشرفت و ترقی ، به جهت خوشبختی انسان است   و رسیدن به زمینه های فوق از طریق خدمت به مردم و رعایت افراد جامعه امکان پذیرخواهد بود.

امام راحل با عنایت به هدایت های بزرگ ترین راهنمای عالم وجود به چنین راه مقدسی تأسی می کند و در فرازی ازگفتار های عالمانه اش می فرماید :

" من دعاگوی شما هستم و شما این احتمال را بدهید که اگر به من بگویند خدمتگزار  بهتر از این است که بگویند رهبر ، رهبری مطرح نیست ، خدمتگزاری مطرح است ، اسلام مارا موظف کرده است که خدمت بکنیم ، خدمتگزاری مطرح است ." 5

امام بزرگوار درجائی دیگر به رهبر و شورای رهبری آینده توصیه هائی ارائه کرده اند :

" خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند ." 6

 

در فراز دیگری از سخنان امام راحل (ره) آمده است :

" اگر چنین برنامه ای تحقق پیدا کند (حکومت ها به مردم خدمت کنند) محیط رعب از بین می رود و محیط دوستی پیش می آید و مبدل به محیط برادری می شود ، یک چنین محیطی که محیط برادری باشد ، ملت پشتیبان دولت است و اگر ملت پشتیبان یک دولتی شد ، دولت سقوط نمی کند ." 7 

 

سخن گهر بار دیگری از رهبر بزرگ انقلاب چنین است :

" امروز شما با تعهد به اسلام و با تعهد به احکام اسلام و با تعهد به جمهوری اسلامی ، در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه ، طبقات ضعیف را ملاحظه کنید و این یک عبادت بزرگ است برای شما ،  و من  امید وارم که شما به این عبادت موفق باشید ." 8 

 

ومهم تر از سخن فوق:

"گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد " 8  

سخن معظمٌ له در ارزش خدمتگزاری چنین است :

 

" من نمی توانم برای خدمتگزاری ، جوانی که برای خدمتگزاری به اسلام  شب تا صبح شب زنده داری می کند و در حال خطر واقع می شود ، مجاهده می کند ، ارزش برای این ما نمی توانیم حساب کنیم ...  مگر غیر از خدا       می تواند کسی به این اعمال پاداش دهد ."  10  

" آنهائی که برای یک مستمند و یک مؤمن خدمت بکنند ، آن همه پیش خدا اجر دارند و شما که برای  میلیون ها مستمند و میلیون ها مستضعف خدمت می کنید ،  جز خدای تبارک و تعالی ،  کسی نمی تواند  احصا  کند  اجر شما را ." 11

 

و نیز در جهت وظیفه حکومت ها فرموده است :

 

" اسلام حکومت ها را موظف به خدمت کرده است ،  ارتش در خدمت ملت باشد ،  حکومت ها در خدمت مردم باشند . " 12


1 - آخرین فراز از وصیت نامة سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره)

2  - صحیفة نور، مجموعه رهنمود های امام خمینی (ره) ج 13  ، صفحة 90 ، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1371

3  -  همان منبع : ج 13 ، صفحة 191

4  - قرآن کریم ، سورة توبه ، آیه 128

5  -  صحیفة نور، مجموعه رهنمود های امام خمینی (ره) ج 10  ، صفحة 126 ، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1371

6 -  وصیت نامة سیاسی الهی امام ، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینی (ره) . تهران چاپ 1378،   ، صفحة 53

7  -  همان منبع : ج 7   ، صفحة 72

8  -  همان منبع : ج  16  ، صفحة 202

9  -  همان منبع : ج 20   ، صفحة 36

10  -  همان منبع : ج 9   ، صفحة 36149

11  -  همان منبع : ج  17  ، صفحة 257

12  -   همان منبع : ج 7   ، صفحة 72

/ 0 نظر / 12 بازدید